Tilbakemeldinger

Utvilsomt det beste renholdsbyrået jeg/vi har hatt avtale med. (…) Er oppriktig imponert! 

Kundeanmeldelser på Facebook

“Firmaet utfører meget godt arbeid og har høyt servicenivå.”

Kundeanmeldelse på Facebook

“Huset er rent og fint og daglig leder er hyggelig og serviceinnstilt.”

Kundeanmeldelse på Google

Få pristilbud eller send en beskjed

Alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester, skal være godkjent av Arbeidstilsynet.

Det betyr at bedriften:

  • Er tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste
  • Oppfyller kravene til vernetjenesten
  • Har skriftlige arbeidsavtaler for alle grupper av ansatte i tråd med arbeidsmiljølovens krav
  • Oppfyller kravene i forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsvirksomheter
  • Har en ordning som sikrer arbeidstakerne økonomisk kompensasjon i tilfelle yrkesskade